تور تهران کوش آداسی
توضیح تور
ساعت پرواز رفت پنجشنبه ها 23:15 ساعت پرواز برگشت جمعه ها 02:45 فرودگاه ازمیر ساعت پرواز رفت شنبه ها 23:15 ساعت پرواز برگشت یکشنبه ها 02:45 فرودگاه ازمیر فاصله فرودگاه ازمیر تا کوش آداسی حدودا 50 دقیقه و اتوبوسهای مدرن ترک میباشد. شماره پرواز رفت 6590 و شماره پرواز برگشت 6591 ایرباس 340 آسمان **********/// توجه : قیمت تور اتاق دبل ؛ برای 2 نفر و اتاق تریپل برای 3 نفر میباشد ////********** نرخ نوزاد 9.900.000 ریال و نت نرخ تور برای کودک بر مبنای یک کودک در یک اتاق میباشد .در صورت وجود دو کودک در یک اتاق, لطفا با کانتر مربوطه هماهنگ کنید. درصورت درخواست اقامت تک (بدون پرواز رفت و برگشت) مبلغ 30.000.000 ریال از تور کسر میشود. در صورتی که از پرواز رفت تور استفاده نشود مبلغ 15.000.000 ریال از تور کسر میشود. در صورتی که از پرواز برگشت تور استفاده نشود مبلغ 10.000.000 ریال از تور کسر میشود.