تور تهران آلانیا
خدمات تور
تور آلانیا : بلیط رفت و برگشت پرواز فریبرد(مستقیم به فرودگاه قاض پاشا) | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل | ترانسفر فرودگاهی | لیدر فارسی زبان | پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10000 یورو نرخ نوزاد 19.900.000 ریال و نت نرخ تور برای کودک بر مبنای یک کودک در یک اتاق میباشد .در صورت وجود دو کودک در یک اتاق, لطفا با کانتر مربوطه هماهنگ کنید.
مدارک مورد نیاز
اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
توضیح تور
پکیج های آلانیا پرواز مستقیم فریبرد


FlightDate 2024.Jul.23 تاریخ پرواز 03.05.02

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.23 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Jul.29 ساعت21:15
6 شب
FlightDate 2024.Jul.26 تاریخ پرواز 03.05.05

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.26 ساعت02:30
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.01 ساعت22:15
6 شب
FlightDate 2024.Jul.30 تاریخ پرواز 03.05.09

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.30 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.05 ساعت21:15
6 شب
FlightDate 2024.Aug.02 تاریخ پرواز 03.05.12

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.02 ساعت02:30
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.08 ساعت22:15
6 شب
FlightDate 2024.Aug.06 تاریخ پرواز 03.05.16

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.06 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.12 ساعت21:15
6 شب
FlightDate 2024.Aug.09 تاریخ پرواز 03.05.19

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.09 ساعت02:30
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.15 ساعت22:15
6 شب
FlightDate 2024.Aug.13 تاریخ پرواز 03.05.23

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.13 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.19 ساعت21:15
6 شب
FlightDate 2024.Aug.20 تاریخ پرواز 03.05.30

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.20 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.26 ساعت21:15
6 شب
FlightDate 2024.Aug.27 تاریخ پرواز 03.06.06

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.27 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.02 ساعت21:15
6 شب
FlightDate 2024.Sep.03 تاریخ پرواز 03.06.13

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.03 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.09 ساعت21:15
6 شب
FlightDate 2024.Sep.10 تاریخ پرواز 03.06.20

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.10 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.16 ساعت21:15
6 شب
FlightDate 2024.Sep.17 تاریخ پرواز 03.06.27

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.17 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.23 ساعت21:15
6 شب
FlightDate 2024.Sep.24 تاریخ پرواز 03.07.03

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.24 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.30 ساعت21:15
6 شب
FlightDate 2024.Oct.01 تاریخ پرواز 03.07.10

Cabin(Y) رفت 2024.Oct.01 ساعت01:35
Cabin(Y) برگشت 2024.Oct.07 ساعت21:15
6 شب