تور تهران آنتالیا
خدمات تور
تور آنتالیا پرواز مستقیم : بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس فرودگاه آنتالیا (مستقیم) | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل | ترانسفر فرودگاهی | لیدر فارسی زبان | پوشش بیمه مسافرتی کرونا تا سقف 10000 یورو
مدارک مورد نیاز
اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
توضیح تور
ایرباس 321-neo پگاسوس نرخ نوزاد 990.000 تومان و نت


FlightDate 2024.May.23 تاریخ پرواز 03.03.03

Cabin(Y) رفت 2024.May.23 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.May.29 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.May.24 تاریخ پرواز 03.03.04

Cabin(Y) رفت 2024.May.24 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.May.30 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.May.30 تاریخ پرواز 03.03.10

Cabin(Y) رفت 2024.May.30 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Jun.05 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.May.31 تاریخ پرواز 03.03.11

Cabin(Y) رفت 2024.May.31 ساعت02:30
Cabin(Y) برگشت 2024.Jun.06 ساعت20:50
6 شب

Cabin(Y) رفت 2024.May.31 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Jun.06 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Jun.06 تاریخ پرواز 03.03.17

Cabin(Y) رفت 2024.Jun.06 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Jun.12 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Jun.07 تاریخ پرواز 03.03.18

Cabin(Y) رفت 2024.Jun.07 ساعت02:30
Cabin(Y) برگشت 2024.Jun.13 ساعت20:50
6 شب

Cabin(Y) رفت 2024.Jun.07 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Jun.13 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Jun.13 تاریخ پرواز 03.03.24

Cabin(Y) رفت 2024.Jun.13 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Jun.19 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Jun.14 تاریخ پرواز 03.03.25

Cabin(Y) رفت 2024.Jun.14 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Jun.20 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Jun.20 تاریخ پرواز 03.03.31

Cabin(Y) رفت 2024.Jun.20 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Jun.26 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Jun.21 تاریخ پرواز 03.04.01

Cabin(Y) رفت 2024.Jun.21 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Jun.27 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Jun.27 تاریخ پرواز 03.04.07

Cabin(Y) رفت 2024.Jun.27 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Jul.03 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Jun.28 تاریخ پرواز 03.04.08

Cabin(Y) رفت 2024.Jun.28 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Jul.04 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Jul.04 تاریخ پرواز 03.04.14

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.04 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Jul.10 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Jul.05 تاریخ پرواز 03.04.15

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.05 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Jul.11 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Jul.11 تاریخ پرواز 03.04.21

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.11 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Jul.17 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Jul.12 تاریخ پرواز 03.04.22

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.12 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Jul.18 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Jul.18 تاریخ پرواز 03.04.28

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.18 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Jul.24 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Jul.19 تاریخ پرواز 03.04.29

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.19 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Jul.25 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Jul.25 تاریخ پرواز 03.05.04

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.25 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Jul.31 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Jul.26 تاریخ پرواز 03.05.05

Cabin(Y) رفت 2024.Jul.26 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.01 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Aug.01 تاریخ پرواز 03.05.11

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.01 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.07 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Aug.02 تاریخ پرواز 03.05.12

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.02 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.08 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Aug.08 تاریخ پرواز 03.05.18

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.08 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.14 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Aug.09 تاریخ پرواز 03.05.19

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.09 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.15 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Aug.15 تاریخ پرواز 03.05.25

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.15 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.21 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Aug.16 تاریخ پرواز 03.05.26

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.16 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.22 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Aug.22 تاریخ پرواز 03.06.01

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.22 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.28 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Aug.23 تاریخ پرواز 03.06.02

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.23 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Aug.29 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Aug.29 تاریخ پرواز 03.06.08

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.29 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.04 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Aug.30 تاریخ پرواز 03.06.09

Cabin(Y) رفت 2024.Aug.30 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.05 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Sep.05 تاریخ پرواز 03.06.15

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.05 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.11 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Sep.06 تاریخ پرواز 03.06.16

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.06 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.12 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Sep.12 تاریخ پرواز 03.06.22

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.12 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.18 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Sep.13 تاریخ پرواز 03.06.23

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.13 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.19 ساعت22:20
6 شب
FlightDate 2024.Sep.19 تاریخ پرواز 03.06.29

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.19 ساعت05:00
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.25 ساعت23:30
6 شب
FlightDate 2024.Sep.20 تاریخ پرواز 03.06.30

Cabin(Y) رفت 2024.Sep.20 ساعت03:50
Cabin(Y) برگشت 2024.Sep.26 ساعت22:20
6 شب