رزرو تور مسافرتی
رزرو بلیط پرواز

تورهای مسافرتی مهر پرواز

اعتبار فروش تا 00.12.28
تور آلانیا

خدمات : بلیط رفت و برگشت پرواز (مستقیم) | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل | ترانسفر رفت و برگشت فرود...

مدارک : اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار، همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت...

اقامت : 6 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه آلانیا
ALA-FH-0000507
اعتبار فروش تا 00.12.28
تور آلانیا

خدمات : بلیط رفت و برگشت پرواز (مستقیم) | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل | ترانسفر رفت و برگشت فرود...

مدارک : اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار، همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت...

اقامت : 6 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه آلانیا
ALA-FH-0000514
اعتبار فروش تا 00.12.28
تور آنتالیا

خدمات : بلیط رفت و برگشت پرواز (مستقیم) | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل | ترانسفر رفت و برگشت فرو...

مدارک : اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار | همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت...

اقامت : 6 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه آنتالیا
AYT-FH-000507
اعتبار فروش تا 00.12.28
تور آنتالیا

خدمات : بلیط رفت و برگشت پرواز (مستقیم) | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل | ترانسفر رفت و برگشت فرو...

مدارک : اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار | همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت...

اقامت : 6 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه آنتالیا
AYT-FH-000514
اعتبار فروش تا 00.12.28
تور بدروم

خدمات : بلیط رفت و برگشت پرواز فری برد(پرواز مستقیم از فرودگاه میلاس) | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس...

مدارک : اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار | همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت...

اقامت : 6 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه بدروم
BOD-FH-000507
اعتبار فروش تا 00.12.28
تور بدروم

خدمات : بلیط رفت و برگشت پرواز فری برد(پرواز مستقیم از فرودگاه میلاس) | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس...

مدارک : اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار | همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت...

اقامت : 6 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه بدروم
BOD-FH-000514
اعتبار فروش تا 00.12.28
تور دیدیم

خدمات : بلیط رفت و برگشت پرواز فری برد(فرودگاه میلاس) | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل | ترانسفر ر...

مدارک : اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار | همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت...

اقامت : 6 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه دیدیم
DID-FH-000431
اعتبار فروش تا 00.12.28
تور دیدیم

خدمات : بلیط رفت و برگشت پرواز فری برد(فرودگاه میلاس) | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل | ترانسفر ر...

مدارک : اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار | همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت...

اقامت : 6 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه دیدیم
DID-FH-000507
اعتبار فروش تا 00.12.28
تور دیدیم

خدمات : بلیط رفت و برگشت پرواز فری برد(فرودگاه میلاس) | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل | ترانسفر ر...

مدارک : اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار | همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت...

اقامت : 6 - ...

اطلاعات بیشتر
ترکیه دیدیم
DID-FH-000514
شهر ها و گالری شهر

مقاصد گردشگری مهر پرواز


ترکیه - آلانیا
امیر برادران هندی - 99.07.30
ترکیه - آنتالیا
محیا لشکری - 99.07.30
ترکیه - ازمیر
امیر برادران هندی - 99.07.30
ترکیه - استانبول
مهناز ایزدجو - 99.07.30
ترکیه - بدروم
محیا لشکری - 99.07.30
با ما در تماس باشید

ایمیل خود را وارد نمایید